Portal dla przedsiębiorców i konsumentów

Portal dla przedsiębiorców i konsumentów

Oliwia Głowacka 2022-11-19 0 komentarzy

Szkolenia informatyczne – na które warto zwrócić uwagę?

Szkolenia informatyczne – na które warto zwrócić uwagę?

ITIL to podejście do zarządzania sposobem dostarczania usług, które ma na celu pomóc organizacjom w usprawnieniu procesów z dziedziny nowych technologii. ITIL to zbiór najlepszych praktyk i wytycznych do zarządzania cyklem życia usług IT, od ich dostarczania po bieżące wsparcie.

ITIL i jego poszczególne elementy

ITIL skupia się na kilku procesach, a należy do nich między innymi:

  • Zarządzanie incydentami – obejmuje identyfikację i rozwiązywanie incydentów, zanim zaczną one wpływać na infrastrukturę.

  • Rozwiązywanie problemów – oznacza znalezienie pierwotnych przyczyn problemów, dzięki czemu można je szybko naprawić, zmniejszając koszty związane z przestojami lub awariami.

  • Zarządzanie zmianami – jest to głównie identyfikacja ryzyka związanego ze zmianami wprowadzanymi do istniejącego już systemu lub infrastruktury.

Dlaczego warto wdrożyć rozwiązania zalecane przez ITIL?

Tego typu system pomaga zwiększyć wydajność i skuteczność działu IT organizacji, redukując koszty i zwiększając zadowolenie klientów.

Korzyści wynikające z poznania ITIL obejmują również:

  • poprawę jakości świadczenia usług.
  • zwiększoną dostępność usług
  • zmniejszenie czasu przestoju krytycznych aplikacji lub systemów.

Osoby, które chcą przejść szkolenia informatyczne w celu uzyskania certyfikatu ITIL, powinny zapoznać się z ofertą firmy Asseco.

Zostaw komentarz